แบบ 56-REIT


ประจำปี 2561

ขนาดไฟล์ : 89.77 MB.

แบบ 56-REIT


ประจำปี 2560

ขนาดไฟล์ : 2.96 MB.

แบบ 56-REIT


ประจำปี 2559

ขนาดไฟล์ : 3.93 MB.