น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

และร่วมถวายความอาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้