ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้
โอกาสครั้งสำคัญ ที่คุณจะได้ร่วมลงทุนใน 2 อาคารสำนักงานชั้นนำ เชื่อมต่อ BTS อโศก และ BTS ชิดลม