TPRIME


27 มี.ค. 2563 16.40
ราคาล่าสุด

14.40  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

+0.40 (+2.86%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

300

วันก่อนหน้า

14.00

ราคาเปิด

13.00

ช่วงราคาระหว่างวัน

13.00 - 14.40

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

11.10 - 20.32

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

13.90 / 1,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

14.40 / 4,100

Chart Type