TPRIME


17 พ.ค. 2564 16.37
ราคาล่าสุด

10.40  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

-0.10 (-0.95%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

35,900

วันก่อนหน้า

10.50

ราคาเปิด

10.40

ช่วงราคาระหว่างวัน

10.40 - 10.50

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

10.20 - 15.35

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

10.30 / 13,800

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

10.40 / 169,000

Chart Type