TPRIME


23 ก.ย. 2564 16.35
ราคาล่าสุด

8.85  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

- (-%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

-

วันก่อนหน้า

8.85

ราคาเปิด

-

ช่วงราคาระหว่างวัน

-

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

8.50 - 14.23

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

- / -

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

- / -

Chart Type