TPRIME


17 ต.ค. 2561 16.39
ราคาล่าสุด

12.90  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

- (-%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

508,000

วันก่อนหน้า

12.90

ราคาเปิด

12.90

ช่วงราคาระหว่างวัน

12.80 - 12.90

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

11.47 - 13.80

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

12.90 / 250,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

13.10 / 9,500

Chart Type