TPRIME


14 ธ.ค. 2561 16.35
ราคาล่าสุด

12.50  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

- (-%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

17,400

วันก่อนหน้า

12.50

ราคาเปิด

12.20

ช่วงราคาระหว่างวัน

12.20 - 12.50

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

11.48 - 13.73

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

12.50 / 282,700

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

12.80 / 32,800

Chart Type