TPRIME


10 ส.ค. 2565 15.41
ราคาล่าสุด

7.85  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

- (-%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

116,000

วันก่อนหน้า

7.85

ราคาเปิด

7.85

ช่วงราคาระหว่างวัน

7.80 - 7.85

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

7.70 - 9.22

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

7.80 / 30,800

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

7.85 / 97,200

Chart Type