TPRIME


22 มิ.ย. 2561 16.37
ราคาล่าสุด

11.80  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

- (-%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

201,100

วันก่อนหน้า

11.80

ราคาเปิด

11.80

ช่วงราคาระหว่างวัน

11.80 - 11.80

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

11.17 - 12.28

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

11.80 / 1,423,900

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

11.90 / 33,100

Chart Type