TPRIME


19 ม.ค. 2565 16.35
ราคาล่าสุด

8.75  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

+0.05 (+0.57%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

44,800

วันก่อนหน้า

8.70

ราคาเปิด

8.70

ช่วงราคาระหว่างวัน

8.65 - 8.75

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

8.45 - 14.14

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

8.65 / 3,900

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

8.75 / 157,200

Chart Type