TPRIME


02 ก.ค. 2563 16.36
ราคาล่าสุด

14.50  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

- (-%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

15,000

วันก่อนหน้า

14.50

ราคาเปิด

14.50

ช่วงราคาระหว่างวัน

14.50 - 14.50

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

11.06 - 20.24

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

14.00 / 30,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

14.50 / 12,200

Chart Type