TPRIME


18 พ.ค. 2565 16.39
ราคาล่าสุด

8.10  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

- (-%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

315,900

วันก่อนหน้า

8.10

ราคาเปิด

8.05

ช่วงราคาระหว่างวัน

8.00 - 8.10

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

8.00 - 10.14

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

8.00 / 8,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

8.10 / 141,300

Chart Type