TPRIME


19 เม.ย. 2562 10.03
ราคาล่าสุด

13.60  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

-0.20 (-1.45%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

4,200

วันก่อนหน้า

13.80

ราคาเปิด

13.60

ช่วงราคาระหว่างวัน

13.60 - 13.60

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

11.49 - 14.50

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

13.70 / 4,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

14.00 / 100

Chart Type