TPRIME


14 มิ.ย. 2562 16.38
ราคาล่าสุด

14.20  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

- (-%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

12,200

วันก่อนหน้า

14.20

ราคาเปิด

14.20

ช่วงราคาระหว่างวัน

14.20 - 14.20

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

11.44 - 14.43

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

14.20 / 3,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

14.40 / 63,500

Chart Type