หน้าแรก / ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ /เครื่องคำนวณการลงทุน

TPRIME


27 มี.ค. 2563 16.40
ราคาล่าสุด

14.40  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

+0.40 (+2.86%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

300

วันก่อนหน้า

14.00

ราคาเปิด

13.00

ช่วงราคาระหว่างวัน

13.00 - 14.40

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

11.10 - 20.32

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

13.90 / 1,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

14.40 / 4,100

วิธีการใช้งาน

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %