หน้าแรก / ข้อมูลสำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ / โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์

รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ (ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562)

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
115,425,800 21.08
2.
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
46,174,600 8.43
3.
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
40,000,000 7.31
4.
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
38,052,300 6.95
5.
กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส
32,473,400 5.93
6.
ธนาคารออมสิน
30,000,000 5.48
7.
กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์
24,461,200 4.47
8.
บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
23,375,000 4.27
9.
สำนักงานประกันสังคม
16,834,200 3.07
10.
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-NPAR_SH
15,623,000 2.85
11.
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-10EC
13,408,500 2.45
12.
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-OTH_PAR
10,968,500 2.00
13.
กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I
10,428,900 1.90
14.
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
9,400,000 1.72
15.
มหาวิทยาลัยมหิดล
8,763,400 1.60
16.
กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้
7,811,500 1.43
17.
กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์
4,468,600 0.82
18.
นายนที พานิชชีวะ
4,000,000 0.73
19.
CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND
3,991,900 0.73
20.
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3,000,000 0.55
21.
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารอื่นๆ)
2,960,000 0.54