นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้

นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ (กองทรัสต์ฯ) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด และบริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด

1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกบันทึกไว้ในเบราเซอร์ (อุปกรณ์) ของผู้ใช้งาน เมื่อมีการเข้าถึงเว็บไซต์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ขอให้เว็บเบราเซอร์จดจำหรือจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้จะช่วยให้เว็บไซต์สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

2. ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้

เราใช้คุกกี้เพื่อการจดจำ วิเคราะห์ และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นบนเว็บไซต์ของเรา รวมถึงนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน โปรดพิจารณารายละเอียดด้านล่างเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้

3. การปฏิเสธคุกกี้

ท่านสามารถปฏิเสธการใช้คุกกี้เมื่อใดก็ได้โดยเข้าไปที่ “การตั้งค่า” บนเครื่องคอมพิวเตอร์ (เบราเซอร์) ของท่าน อย่างไรก็ตามการปฏิเสธหรือปิดกั้นการใช้คุกกี้ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้งานหรือเข้าชมเว็บไซต์บางส่วนของเราได้

4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้ฉบับนี้อาจถูกแก้ไขเมื่อใดก็ได้ตามแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือการเปลี่ยนแปลงการใช้คุกกี้ของเรา เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายนี้ทุกครั้งที่เข้าใช้เว็บไซด์เพื่อให้ทราบถึงนโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่เป็นปัจจุบัน

นโยบายฉบับนี้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยบริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้