หน้าแรก / ข้อมูลสำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ /โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์

รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ (ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566)

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
113,481,200 20.73
2.
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
64,121,700 11.71
3.
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
41,973,800 7.67
4.
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)
38,970,100 7.12
5.
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
38,441,300 7.02
6.
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 4
32,700,400 5.97
7.
กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible
29,426,000 5.37
8.
สำนักงานประกันสังคม
23,761,700 4.34
9.
ธนาคาร ออมสิน
20,843,000 3.81
10.
บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
18,018,800 3.29