หน้าแรก / ข้อมูลสำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ /โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์

รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ (ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2566)

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
127,175,200 23.23
2.
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
114,845,300 20.98
3.
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
41,973,800 7.67
4.
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)
38,970,100 7.12
5.
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 4
29,877,800 5.46
6.
สำนักงานประกันสังคม
25,365,900 4.63
7.
ธนาคาร ออมสิน
20,843,000 3.81
8.
กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible
19,070,000 3.48
9.
บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
18,018,800 3.29
10.
มหาวิทยาลัยมหิดล
9,313,400 1.70