หน้าแรก / ข้อมูลสำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ /โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์

รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ (ณ วันที่ 08 มี.ค. 2567)

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
162,527,800 29.69
2.
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
114,775,100 20.96
3.
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
41,973,800 7.67
4.
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)
35,917,200 6.56
5.
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 4
27,777,900 5.07
6.
สำนักงานประกันสังคม
25,365,900 4.63
7.
ธนาคาร ออมสิน
20,843,000 3.81
8.
บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
18,018,800 3.29
9.
PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND
7,111,500 1.30
10.
มหาวิทยาลัยมหิดล
6,013,400 1.10