หน้าแรก / ทรัพย์สินที่ TPRIME ลงทุน /อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์

อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์

อาคารได้รับ BCA Green Mark Certification จากหน่วยงานพัฒนาชาติของประเทศสิงคโปร์
ในด้านการบริหารจัดการอาคารภายใต้มาตรฐานที่เป็นสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ เป็นอาคารสำนักงานและพื้นที่เช่าเพื่อการพาณิชย์ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณศูนย์กลางเขตธุรกิจ ณ สี่แยกอโศกสุขุมวิท อีกทั้งอาคารยังเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอโศก และ สถานีรถไฟฟ้ามหานครสุขุมวิท ซึ่งเป็นจุดตัดของระบบขนส่งมวลชนสองเส้นทาง โดยมีทางเชื่อมต่อจากสถานีรถไฟฟ้าเข้าสู่อาคารโดยตรงทำให้อาคารได้รับผลดีจากส่วนต่อขยายของระบบรถไฟฟ้าในสายต่างๆ ที่จะเพิ่มจำนวนผู้โดยสารในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสุขุมวิทในอนาคต โดยสามารถเดินทางไปยังอาคารโดยการใช้รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้ามหานคร รถยนต์ รถแท็กซี่ รวมถึงรถโดยสารสาธารณะ

" ที่ตั้งของอาคารยังอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอโศก และ สถานีรถไฟฟ้ามหานครสุขุมวิท
โดยมีทางเชื่อมต่อจากสถานีรถไฟฟ้า เข้าสู่อาคารโดยตรง "

อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ เป็นโครงการประเภทกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ เป็นอาคารสำนักงานเกรดเอ สูง 41 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 3 ชั้น เปิดดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2549 มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 80,944.42 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่ให้เช่า (Net Leasable Area) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งสิ้นประมาณ 42,594.57 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่สำนักงานให้เช่า (Office Space) ประมาณ 35,136.38 ตารางเมตร พื้นที่ร้านค้าให้เช่า (Retail Space) ประมาณ 7,458.19 ตารางเมตร

พื้นที่ให้เช่า
42,594.57 ตร.ม.

ณ 31 ธันวาคม 2565

อัตราส่วนพื้นที่สำนักงาน
82%

ณ 31 ธันวาคม 2565

อัตราส่วนพื้นที่ร้านค้า
18%

ณ 31 ธันวาคม 2565

ลักษณะการลงทุน

ลักษณะทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน 1. กรรมสิทธิ์ของที่ดิน อาคารรวมถึงระบบสาธารณูปโภค พร้อมทั้งส่วนควบและกรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ ผ่านการถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์
2. สิทธิการใช้สะพานทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าระหว่างอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์กับสถานีรถไฟฟ้าอโศก ตามสัญญาที่บริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ มีอยู่กับบริษัท เอ็กเชน คอนเนคชั่น ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิใช้สะพานทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าดังกล่าวจากบีทีเอส
ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ กรรมสิทธิ์สมบูรณ์
มูลค่าที่กองทรัสต์เข้าลงทุน 4,800,000,000 บาท

ติดต่อฝ่ายเช่าพื้นที่ 02-663 5369 ext 104