วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
26 เมษายน 2567 การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องอโศก 1 ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินัล 21 กรุงเทพมหานคร
26 เมษายน 2566 การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
27 เมษายน 2565 การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
29 ตุลาคม 2562 การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องบอลลูม 1 ชั้น 2 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
25 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องจามจุรี 1 ชั้น เอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร
18 กรกฎาคม 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องสุขุมวิท 6 ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร
25 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินัล 21
3 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 2-3 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร