TPRIME


03 ส.ค. 2564 16.39
ราคาล่าสุด

8.80  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

- (-%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

139,400

วันก่อนหน้า

8.80

ราคาเปิด

8.80

ช่วงราคาระหว่างวัน

8.75 - 8.90

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

8.75 - 14.30

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

8.75 / 5,900

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

8.80 / 32,400

Chart Type