หน้าแรก / การบริหารจัดการ /ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ในการจัดการดูแลทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรก ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะดูแลในการให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ผู้เช่าพื้นที่และผู้ใช้บริการในโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์และโครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ทําการบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค อาคาร และอุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ และเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และชื่อเสียงในการจัดการดูแลอสังหาริมทรัพย์ และมีความเข้าใจในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนเป็นอย่างดี


โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีบีเอ็ม แฟซิลิตี้ส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีบีเอ็ม แฟซิลิตี้ส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งขึ้นใน เดือนมกราคม 2556 เป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่าง CBM Pte Ltd (ประเทศสิงคโปร์),
บริษัท แองเจิล เรียล เอสเตท คอนซัลแทนซี่ จำกัด และ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ซึ่งต่างเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ ในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี โดย CBM Pte Ltd เป็นบริษัทบริหารจัดการ อสังหาริมทรัพย์ ชั้นนำในประเทศสิงคโปร์ และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ ปี 2541 ปัจจุบัน มีบุคลากรกว่า 1,700 คน และมีประสบการณ์ให้บริการที่ครอบคลุมในหลายส่วนในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ เช่น ด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การบริหารโครงการ ตัวแทน บริหารที่จอดรถ การบริหารจัดการ (Operation) การอบรมและให้คำปรึกษา เป็นต้น

โครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์

บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด

บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (“JLL”) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นิวยอร์ก เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกในธุรกิจบริการที่มีความเชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ และบริหารการลงทุน JLL เป็นหนึ่งใน 500 บริษัทที่ที่มีสำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกาที่มีรายได้ สูงสุดตามการจัดอันดับโดยนิตยสารฟอร์จูน โดยในปีที่ผ่านมา มีรายได้ทั่วโลกรวมทั้งสิ้น 1.63 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ดำเนินธุรกิจในกว่า 80 ประเทศและมีพนักงานทั่วโลกรวมจำนวน ทั้งสิ้นกว่า 93,000 คน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) JLL สำหรับในประเทศไทย JLL เริ่มดำเนินธุรกิจในปี 2533 ปัจจุบันเป็นบริษัทระหว่างประเทศ ผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในประเทศ ด้วยพนักงาน 1,600 คน มีอสังหาริมทรัพย์และสถานประกอบการภายใต้การบริหารจัดการคิดเป็นพื้นที่รวม 6.6 ล้าน ตารางเมตร

หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เช่น การนำทรัพย์สินไปจัดหาผลประโยชน์ในรูปของการให้เช่าพื้นที่ตามนโยบายในการจัดหาผลประโยชน์ที่ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้กำหนดไว้ จัดเก็บรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ จัดการและควบคุมการบำรุงรักษา ตลอดจนดูแลให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน เป็นต้น เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของกองทรัสต์