หน้าแรก / ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ /เครื่องคำนวณการลงทุน

TPRIME

 22 ก.ย. 2566 16.36
ราคาล่าสุด

7.70  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

-0.05 (-0.65%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

163,800

วันก่อนหน้า

7.75

ราคาเปิด

7.70

ช่วงราคาระหว่างวัน

7.65 - 7.70

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

7.62 - 8.78

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

7.60 / 1,400

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

7.70 / 97,100

วิธีการใช้งาน

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %