หน้าแรก / ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ /เครื่องคำนวณการลงทุน

TPRIME


30 มี.ค. 2566 16.36
ราคาล่าสุด

8.15  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

-0.05 (-0.61%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

422,602

วันก่อนหน้า

8.20

ราคาเปิด

8.00

ช่วงราคาระหว่างวัน

8.00 - 8.20

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

7.60 - 8.86

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

8.15 / 77,700

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

8.20 / 30,000

วิธีการใช้งาน

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %