TPRIMEได้ผู้เช่าใหม่แทน "ทรู ฟิตเนส" ชิ่งปิดกิจการ

ย้อนกลับ20 กันยายน 2560

"เอสซีซีพี รีทส์" ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ TPRIME แจ้งมีผู้เช่ารายใหม่ในพื้นที่อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ แทน ทรู ฟิตเนสและทรู สปา ที่ปิดกิจการแล้ว

บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ (TPRIME) แจ้งว่า ขณะนี้มีผู้เช่ารายใหม่มาเช่าพื้นที่ในอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ แทนบริษัท ทรู ฟิตเนสและบริษัท ทรู สปา ซึ่งเป็นผู้เช่าเดิมได้ปิดกิจการไป โดยอัตราค่าเช่าที่เก็บกับผู้เช่ารายใหม่อยู่ในอัตราที่เหมาะสม คิดเป็นพื้นที่ปล่อยเช่า 47% ของพื้นที่ร้านค้าทั้งหมดที่ครอบครองโดยผู้เช่าเดิม นอกจากนี้ผู้จัดการกองทุนกำลังเจรจากับผู้เช่ารายอื่นสำหรับพื้นที่เช่าที่เหลืออยู่

ทั้งนี้ บริษัท ซีบีเอ็ม แฟซิตี้ส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในนามของบริษัท เอ็กเชน ทาวเวอร์ จำกัด ได้ส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าและสัญญาบริการแก่ผู้เช่าเดิมแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมาย

ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ